Lãi gộp quý III của Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tăng 75%

DNHN - Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cho biết, lợi nhuận gộp tăng đáng kể nên kết quả lãi ròng tăng 75% so cùng kỳ, lên hơn 37 tỷ đồng.

Hết quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR/HNXtăng 35% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 726 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp của Công ty tăng 36%, lên hơn 71 tỷ đồng. Biên lãi gộp vẫn ở mức 10% do giá vốn tăng tương ứng với doanh thu.

Trong kỳ, chi phí lãi vay hơn 17 tỷ đồng, tăng 9% và chi phí bán hàng hơn 10 tỷ đồng, tăng 68% so cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý giảm 16%, còn hơn 5 tỷ đồng. Tuy vậy, lợi nhuận gộp tăng đáng kể nên kết quả lãi ròng của TAR tăng 75% so cùng kỳ, lên hơn 37 tỷ đồng.

Lãi gộp quý III của Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tăng 75%
Lãi gộp quý III của Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tăng 75%.

TAR cho biết, trong quý III/2021, nhờ có sự đóng góp từ hiệu quả của Cánh đồng lớn 800 ha tại Kiên Giang do thay đổi quy trình sản xuất, canh tác từ khâu làm đất, gieo sạ, phun tưới tới khi thu hoạch nên năng suất thu hoạch tăng.

Sau 9 tháng đầu năm, TAR ghi nhận gần 1.955 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7% so cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 5%, còn 170 tỷ đồng. Chi phí lãi vay và bán hàng đều tăng nên lợi nhuận ròng giảm 34%, còn hơn 52 tỷ đồng.

Năm 2021, TAR đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.500 tỷ đồng và 105 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 29% và 26% so với thực hiện năm 2020. Tương ứng, TAR mới thực hiện được 56% chỉ tiêu doanh thu và 55% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

PV

Bài liên quan