Kiểm toán ngoại trừ 129 tỷ đồng của Sông Đà 4 vì khoản công nợ quá hạn

DNHN - Đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản công nợ đã quá hạn và khó có khả năng thu hồi gần 129 tỷ đồng của Công ty CP Sông Đà 4.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021, lợi nhuận ròng của Công ty CP Sông Đà 4 (SD4/HNX) đã giảm hơn 326 triệu đồng, tương đương giảm 28% so với báo cáo tự lập. 

Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 46% sau soát xét, tương đương tăng hơn 6 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, doanh thu thuần của Công ty giảm 45%, còn hơn 261 tỷ đồng nên lãi ròng của Công ty giảm 31%.

Kiểm toán ngoại trừ 129 tỷ đồng của Sông Đà 4 vì khoản công nợ quá hạn
Kiểm toán ngoại trừ 129 tỷ đồng của Sông Đà 4 vì khoản công nợ quá hạn.

Năm 2021, SD4 đặt mục tiêu doanh thu đạt 727 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên, Công ty kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt gần 3 tỷ đồng, gấp 16.8 lần năm 2020. Như vậy, so với kế hoạch, SD4 mới thực hiện được 36% chỉ tiêu doanh thu và 30% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Cũng trên báo cáo này, đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản công nợ đã quá hạn và khó có khả năng thu hồi gần 129 tỷ đồng của SD4.

Cụ thể, báo cáo tài chính bán niên 2021 ghi nhận số dư các khoản nợ đã quá hạn thanh toán và khó có khả năng thu hồi tại ngày 30/06/2021 gần 129 tỷ đồng và dự phòng đã trích lập tương ứng gần 4 tỷ đồng. Đây là khoản nợ mà Công ty đã đòi nhiều lần nhưng vẫn chưa thu hồi được. Dựa trên các thông tin hiện có, kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi của các khoản nợ nêu trên. Theo đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh khoản mục “Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi” hay không, cũng như không thể ước tính ảnh hưởng (nếu có) đến các khoản mục khác của báo cáo tài chính giữa niên độ.

SD4 lý giải, Công ty ghi nhận hơn 36 tỷ đồng công nợ phải thu Công ty TNHH Hà Thành. Đây là công nợ tiền khối lượng hoàn thành công trình thủy điện Thành Sơn. Hiện nay, SD4 đã và đang làm việc với đơn vị quản lý dự án, chủ đầu tư để thống nhất giá trị quyết toán hợp đồng và đưa ra lộ trình thanh toán Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty ghi nhận hơn 32 tỷ đồng công nợ phải thu CTCP Xây dựng Đức Long Gia Lai. Đây là công nợ tiền khối lượng hoàn thành công trình thủy điện Đắc poco. Nhà máy đã phát điện thương mại, đơn vị thi công đã hết nghĩa vụ bảo hành theo hợp đồng đã ký. Công ty đã làm việc với chủ đầu tư và tổng thầu để đưa lộ trình, cam kết thanh toán công nợ.

Bên cạnh đó, SD4 còn ghi nhận hơn 60 tỷ đồng công nợ phải thu Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đông Mê kông. Đây là tiền khối lượng xây lắp hoàn thành công trình thủy điện Hồi Xuân. Công trình chưa hoàn thành thi công, chủ đầu tư đang thu xếp bổ sung nguồn tín dụng của dự án để thanh toán chi phí và sớm hoàn thành dự án phát điện thương mại trong năm 2021. Về vấn đề thanh toán tiền công nợ, chủ đầu tư sẽ trả tiền nhà thầu sau khi tháo gỡ được tài chính và nhà thầu SD4 sẽ tiếp tục thi công khối lượng còn lại của công trình phục vụ bàn giao nhà máy cho chủ đầu tư để phát điện thương mại.

PV

Tin liên quan