Hòa Bình: Thành lập mới trên 400 doanh nghiệp

16:56 23/12/2021

Trong tháng 11 vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án đầu tư trong nước với số vốn khoảng 1.130 tỷ đồng.

Trong11 tháng năm 2021, tỉnh Hòa Bình có 413 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 14.421,05 tỷ đồng
Trong11 tháng năm 2021, tỉnh Hòa Bình có 413 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 14.421,05 tỷ đồng. 

Theo đó, trong 11 tháng năm 2021, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho 33 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn trên 3.638 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 48 dự án; tạm ngừng hoạt động 3 dự án; chấm dứt hoạt động của 40 dự án đầu tư. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 635 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước còn hiệu lực hoạt động, trong đó có 39 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 616,3 triệu USD; 596 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 105.287,3 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 11, có 47 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số vốn đăng ký 961,4 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2021, có 413 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 14.421,05 tỷ đồng và cấp bổ sung, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.619 doanh nghiệp.

Đức Phượng-VPĐD Hòa Bình