Hòa Bình: 320 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm

08:57 18/09/2023

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chú trọng việc hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

9 tháng đầu năm, doanh thu từ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đạt 15.012 tỷ đồng, đạt 68,24% so với kế hoạch.
9 tháng đầu năm, doanh thu từ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đạt 15.012 tỷ đồng, đạt 68,24% so với kế hoạch.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2023, có 4 dự án mới đầu tư vào khu công nghiệp, đạt 80% so với kế hoạch. Doanh thu đạt 15.012 tỷ đồng, đạt 68,24% so với kế hoạch. Các dự án đã giải quyết việc làm mới cho 1.032 lao động. Lũy kế đến nay, tổng số dự án đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh Hòa Bình là 107 dự án, trong đó 25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đăng ký 519,33 triệu USD và 82 dự án đầu tư trong nước, tổng số vốn đăng ký 15.872,36 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng qua, tỉnh Hòa Bình đã chấp thuận 32 dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 14.000 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm trước, số dự án đầu tư được cấp phép đầu tư giảm 15 dự án, vốn đăng ký đầu tư giảm khoảng 30.081 tỷ đồng. Quyết định chấm dứt hoạt động 10 dự án, tạm ngừng hoạt động 04 dự án trong nước và 01 dự án đầu tư nước ngoài; điều chỉnh chủ trương cho 21 dự án. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có tổng số 736 dự án đang hoạt động; trong đó có 36 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 608 triệu USD và 700 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 189.075 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong 9 tháng, toàn tỉnh ước có 320 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 4.200 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp cấp mới giảm, nhưng doanh nghiệp đăng ký đơn vị trực thuộc tăng. Cơ quan chức năng cấp thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.335 lượt doanh nghiệp và 100 doanh nghiệp quay trở lại thị trường.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình