Hiệu quả của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

09:28 13/01/2023

Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh đã dần khẳng định được vai trò quan trọng “gần dân, sát dân” trong cung cấp các dịch vụ tài chính, phục vụ trực tiếp công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy lùi tín dụng đen, ổn định an ninh kinh tế, chính trị ở địa phương.

Quỹ TDND Hưng Long (huyện Yên Lập)
Quỹ TDND Hưng Long (huyện Yên Lập).

Toàn tỉnh hiện có 39 Quỹ TDND hoạt động tại 77 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thị, thành, trong đó có 32 quỹ hoạt động trên địa bàn liên xã, phường, thị trấn. Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và trực tiếp là NHNN Chi nhánh tỉnh, hoạt động của hệ thống Quỹ TDND trên địa bàn đã có nhiều khởi sắc với sự tăng trưởng cả về quy mô, chất lượng tín dụng.

Mô hình tổ chức của các quỹ dần đi vào nền nếp, hoạt động đúng nguyên tắc, từng bước khẳng định vai trò của loại hình tổ chức tín dụng “gần dân, sát dân”, là “cánh tay nối dài” đắc lực, đưa nguồn vốn kịp thời tới người dân nơi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Quỹ TDND xã Thụy Vân (TP Việt Trì) là một trong những đơn vị có địa bàn hoạt động trên hai xã Thụy Vân và Thanh Đình. Sau gần ba thập kỷ xây dựng và phát triển, từ số thành viên ban đầu chỉ gần 60 người với số vốn điều lệ 100 triệu đồng, đến nay Quỹ đã có tổng số thành viên 1.384 người, số vốn điều lệ 6,3 tỉ đồng.

Nguồn vốn của Quỹ TDND Hùng Lô (TP Việt Trì) đã giúp cho nhiều thành viên trong khu vực đầu tư phát triển nghề sản xuất mì gạo
Nguồn vốn của Quỹ TDND Hùng Lô (TP Việt Trì) đã giúp cho nhiều thành viên trong khu vực đầu tư phát triển nghề sản xuất mì gạo.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Chủ tịch HĐQT Quỹ cho biết: Bám sát các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương, Quỹ đã chủ động làm tốt công tác huy động vốn và cho vay thành viên. Hiện dư nợ cho vay của Quỹ đạt 165 tỉ đồng, tỉ lệ tăng trưởng khoảng 8%/năm, chủ yếu cho vay các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng, tiêu dùng. Nhiều thành viên của Quỹ sau khi vay vốn đầu tư có hiệu quả vào các mô hình, đời sống không ngừng được cải thiện, góp phần tích cực nâng cao tiêu chí thu nhập của địa phương.

Hoạt động Quỹ TDND liên quan đến tiền tệ, do đó chứa đựng nhiều rủi ro, bởi vậy yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. NHNN Chi nhánh tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị chức năng trong việc xử lý, củng cố, chấn chỉnh hoạt động các quỹ nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và an ninh trật tự tại cơ sở.

Ông Phạm Trường Giang - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh khẳng định: Trong mỗi giai đoạn phát triển, mô hình hoạt động của Quỹ TDND luôn là kênh dẫn vốn hiệu quả, vừa trực tiếp huy động nguồn lực nhàn rỗi trong dân cư để từng bước tự chủ về vốn, vừa giải quyết cho vay phục vụ sản xuất tiêu dùng. Giá trị của mô hình mang lại có ý nghĩa xã hội to lớn, đã phát huy được tinh thần nội lực của người dân trong quá trình phát triển kinh tế, đẩy lùi tín dụng đen, ổn định an ninh chính trị, nhất là ở khu vực nông thôn.

P.V