Hiệp hội Ngân hàng góp ý cho dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

23:55 25/08/2022

Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai Luật Giao dịch điện tử và đề xuất, kiến nghị sửa đổi Luật Giao dịch điện tử, ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, Luật Giao dịch điện tử 2005 là cơ sở pháp lý cao nhất để các ngành lĩnh vực, trong đó có ngành Ngân hàng phát triển và ứng dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại.

Ảnh minh họa
buổi làm việc của Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tại Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.
Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cho biết, so với Luật Giao dịch điện tử 2005, dự thảo Luật Giao dịch điện tử Quốc hội đang lấy ý kiến đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung bất cập, chưa được quy định tại Luật Giao dịch điện tử 2005 đảm bảo phù hợp hơn với thực tiễn thị trường và thông lệ quốc tế, tạo điều kiện cho các TCTD phát triển và mở rộng các hoạt động ngân hàng điện tử đa dạng, an toàn và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, qua rà soát, Hiệp hội Ngân hàng thấy, còn một số nội dung cần xem xét điều chỉnh để dự thảo Luật ban hành mang tính khả thi. Quý độc giả có thể xem toàn văn báo cáo tại đây.

P.V