Hà Tĩnh hỗ trợ xúc tiến đầu tư cho hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã

DNHN - Hà Tĩnh tổ chức nâng cao kỹ năng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, góp phần nâng cao thực tiễn quản trị, phục vụ hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh hiện nay.

Ngày 24/6, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã về kỹ năng quản trị, điều hành ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình hình mới cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn: TP Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được Tiến sỹ Nguyễn Hồng Chỉnh - giảng viên Học viện Tài chính truyền đạt các thông tin liên quan đến kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề của DN, hợp tác xã trong bối cảnh mới.

ẢnHà Tĩnh hỗ trợ xúc tiến đầu tư cho hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã. Ảnh BHT
Hà Tĩnh hỗ trợ xúc tiến đầu tư cho hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã. Ảnh BHT.

Theo đó, các học viên sẽ được cung cấp các khái niệm về ra quyết định, phương pháp ra quyết định, cách giải quyết vấn đề bằng cách truyền đạt ngắn gọn, kết hợp nhiều ví dụ thực tiễn, kinh nghiệm từ các công ty.

Đồng thời, trên cơ sở thảo luận, tương tác giữa giảng viên và học viên, các vấn đề ra quyết định, giải quyết vấn đề của chính các DN, hợp tác xã có mặt tại buổi tập huấn sẽ được phân tích, tìm phương án hợp lý nhất.

Được biết, đây là hoạt động được tổ chức nâng cao kỹ năng cho DN, hợp tác xã, góp phần nâng cao thực tiễn quản trị, phục vụ hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh hiện nay.

PV

Bài liên quan