Giảm chi phí, lãi ròng quý III của Dược Việt Nam tăng gần một nửa

DNHN - Tổng Công ty CP Dược Việt Nam lãi ròng 45 tỷ đồng, tăng 49% so cùng kỳ. DVN lý giải kết quả này nhờ tiết giảm các khoản chi phí, đặc biệt là chi phí tài chính.

BCTC quý III của Tổng Công ty CP Dược Việt Nam (DVN/UPCoM) ghi nhận doanh thu giảm 16% so cùng kỳ.

Tổng Công ty báo lãi ròng 45 tỷ đồng, tăng 49% so cùng kỳ. DVN lý giải kết quả này nhờ tiết giảm các khoản chi phí, đặc biệt là chi phí tài chính.

Giảm chi phí, lãi ròng quý III của Dược Việt Nam tăng gần một nửa
Giảm chi phí, lãi ròng quý III của Dược Việt Nam tăng gần một nửa.

So với cùng kỳ năm trước, Công ty đã tiết giảm 88% chi phí tài chính và 21% chi phí quản lý. Nhờ đó, lãi ròng đem về tăng 49%, đạt gần 45 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DVN ghi nhận doanh thu thuần 3.362 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 12% so cùng kỳ nhưng lãi ròng tăng 28% lên mức 162 tỷ đồng.

Quy mô tài sản cuối quý III đạt 6.011 tỷ đồng, giảm 92 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền gấp 3 lần lên 252 tỷ đồng nhờ tăng dòng tiền từ kinh doanh và đầu tư. Đầu tư tài chính ngắn hạn, phần lớn là tiền gửi có kỳ hạn, giảm 10% về mức 547 tỷ đồng. Giá trị đầu tư vào các công ty liên kết và đơn vị khác khoảng 1.820 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư lớn nhất là góp 22% cổ phần tại Imexpharm với giá trị gần 381 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị còn 4 công ty con cùng 7 thành viên liên kết khác, hầu hết kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm. Tổng nợ vay tài chính giảm 74 tỷ về mức 1.340 tỷ đồng. 

Linh Anh

Tin liên quan