EU là thị trường mang lại nhiều lợi nhuận sau khi thực thi EVFTA

DNHN - EU là thị trường mang lại nhiều lợi nhuận sau khi thực thi EVFTA.

Tàu Công Ten Nơ chở hàng đến EU
Tàu Công Ten Nơ chở hàng đến EU. (Ảnh: JOC) 

Cụ thể, trao đổi thương mại hai chiều đạt hơn 54 tỷ USD, tăng trưởng xấp xỉ 12% trong năm đầu tiên thực hiện Hiệp định EVFTA. 

Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang EU đạt hơn 38 tỷ USD, tăng hơn 11% còn EU xuất khẩu sang Việt Nam đạt hơn 16 tỷ USD tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sử dụng C/O mẫu EUR.1 đạt gần 8 tỷ USD, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chú ý tận dụng cơ hội từ việc cắt giảm thuế quan của Liên minh châu Âu theo EVFTA. 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và EU đã chứng kiến sự phục hồi và tăng trưởng khả quan so với năm 2020, kể cả so với thời kỳ trước đại dịch, đạt hơn 41 tỷ USD tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2020 trong đó xuất khẩu đạt gần 29 tỷ USD (tăng 11,7%) và nhập khẩu đạt hơn 12 tỷ USD (tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2020). 

Mai Hạnh

Tin liên quan