Đồng Nai tập trung thu hút vốn FDI chất lượng cao

15:41 24/11/2022

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 31/10/2022, thu hút đầu tư từ khu vực nước ngoài đạt khoảng 1.011 triệu USD, bằng 91% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2021 đạt 1.109 triệu USD), và đạt 91% so với kế hoạch năm 2022.

Đáng chú ý, trong đó cấp mới 38 dự án với tổng vốn đăng ký 381,65 triệu USD (so với cùng kỳ năm 2021 bằng 79% về số dự án và tăng 3% về vốn đăng ký cấp mới) và 81 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung 629,69 triệu USD (so với cùng kỳ năm 2021, bằng 84% số dự án bổ sung tăng vốn và bằng 85% về vốn bổ sung). Dự ước cả năm đạt 1.100 triệu USD, đạt 100% kế hoạch năm.

Các dự án mới của nhà đầu tư chủ yếu thuộc Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc; trong đó, có 9/38 dự án Hàn Quốc có tổng vốn đầu tư đăng ký là 186,8 triệu USD, chiếm 24% tổng số dự án và chiếm 49% tổng vốn đầu tư của các dự án FDI cấp mới.

Có 4/38 dự án đầu tư Đài Loan có tổng vốn đầu tư đăng ký là 62,85 triệu USD, chiếm 11% tổng số dự án và chiếm 16% tổng vốn đầu tư của các dự án FDI thu hút mới. Có 6/36 dự án của Nhật Bản với tổng vốn đăng ký là 57,11 triệu USD, còn lại là dự án của Hong Kong, Singapore, Đức, Pháp. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Đối với ngành nghề đầu tư của các dự án cấp mới, tỉnh Đồng Nai vẫn tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án xanh, dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ chế biến, công nghiệp phụ trợ, cụ thể trong năm 2022 thu hút được 27 dự án mới thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ (chiếm 71% số dự án mới) với vốn đầu tư đăng ký là 253,37 triệu USD, chiếm 66% tổng vốn đăng ký mới; chủ yếu là thuê nhà xưởng để sản xuất.

Đánh giá về chất lượng dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai khẳng định, luôn thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tiếp tục tập trung thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, lao động có tay nghề, những dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, hạn chế những dự án sử dụng nhiều lao động phổ thông, công nghệ lạc hậu, gây ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo theo đúng định hướng thu hút đầu tư của tỉnh.

Các dự án thu hút đầu tư mới đảm bảo các tiêu chí về công nghệ tiên tiến, không thâm dụng lao động; chưa thu hút được dự án thuộc các tập đoàn lớn, đa quốc gia do quỹ đất cho thuê hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Nhận định về kết quả hoạt động của các dự án FDI, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Đồng Nai cho biết, sau dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã dần phục hồi, đẩy mạnh sản xuất. Các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp vẫn giữ được thị phần ổn định, ký kết các hợp đồng mới nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đảm bảo tính liên tục, tạo việc làm cho 617.712 lao động.

Các doanh nghiệp hiện đang hoàn thành các đơn hàng trong năm 2022. Ước kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2022 đạt 1.048 triệu USD, đạt 97% so với cùng kỳ năm 2021. Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 10/2022 đạt 1.227 triệu USD, đạt 98% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 10 tháng của năm 2022, thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp đạt 743,33 triệu USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2021. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đang rà soát, tổng hợp những vướng mắc khó khăn của các dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án sớm triển khai và đi vào hoạt động hoặc thu hồi dự án chậm triển khai để lựa chọn những đơn vị có năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án.

Ngọc Phi (tổng hợp)  

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?