Doanh thu thuần và lãi ròng quý II của KHS đồng loạt tăng

DNHN - Công ty CP Kiên Hùng ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng quý II cũng như 6 tháng đầu năm đồng loạt tăng trưởng so với cùng kỳ.

Quý II/2021, doanh thu thuần của Công ty CP Kiên Hùng (KHS) tăng 20% so với cùng kỳ, đạt gần 311 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm đông lạnh chiếm 73% tổng doanh thu, bột cá chiếm 26%, còn lại đến từ phế liệu, khác. Tuy nhiên giá vốn chỉ tăng 15% giúp lãi gộp tăng mạnh 66%, lên gần 41 tỷ đồng.

Kỳ II, chi phí tài chính giảm 28% do giảm chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 20%, xuống còn 5.5 tỷ đồng chủ yếu do giảm chi phí nhân viên quản lý. Ngược lại, chi phí bán hàng tăng 24%, lên mức 8.9 tỷ đồng. 

Doanh thu thuần và lãi ròng quý II của KHS đồng loạt tăng
Doanh thu thuần và lãi ròng quý II của KHS đồng loạt tăng.

Kết quả, KHS báo lãi ròng hơn 20 tỷ đồng, gấp 7.8 lần cùng kỳ. Theo giải trình của KHS, nguyên nhân là nhờ lãi công ty mẹ tăng mạnh do khách hàng nhập khẩu hàng hóa của Công ty tại châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… tạm thời phục hồi và ổn định trở lại; chủ động nguồn nguyên liệu nhập khẩu với giá cả cạnh tranh để duy trì sản xuất ổn định. Bên cạnh đó, Công ty con là Công ty TNHH Thủy sản Aoki chuyển từ lỗ sang lãi nhờ giá vốn giảm, loạt chi phí giảm do giảm dư nợ vay dài hạn, sắp xếp hợp lý bộ phận quản lý doanh nghiệp và phương pháp tính tiền lương theo sản lượng thành phẩm.

Trong năm 2021, doanh nghiệp thủy sản đặt kế hoạch đem về 1,302 tỷ đồng doanh thu và 26.8 tỷ đồng lãi ròng. Như vậy, khép lại 6 tháng đầu năm, KHS đã thực hiện được 45% chỉ tiêu doanh thu và 70% chỉ tiêu lợi nhuận 2021.

Tới cuối tháng 6 tổng tài sản KHS ghi nhận gần 613 tỷ đồng, giảm 9% so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho cũng giảm 31%, xuống còn 153 tỷ đồng chủ yếu do giảm thành phẩm.

Linh Anh

Tin liên quan