Doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

09:59 18/05/2024

Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, đại diện Cục Hải quan Bắc Ninh và Cục Hải quan Hà Nội cho biết.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Tại hội thảo Hội thảo lấy ý kiến đánh giá 2 năm triển khai Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan (theo Quyết định 1399/QĐ-TCHQ ngày 15/7/2022) nhằm chuẩn bị cho Hội nghị toàn Ngành về tổng kết 2 năm triển khai Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, hướng tới triển khai chính thức Chương trình.do Tổng cục Hải quan tổ chức, đại diện Cục Hải quan Bắc Ninh và Hà Nội cùng các doanh nghiệp đã thảo luận về điều kiện tham gia, công tác tuyên truyền và các chính sách tạo thuận lợi trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cục Quản lý rủi ro cho biết, để tham gia chương trình, các doanh nghiệp phải tình nguyện và đáp ứng đủ các điều kiện về quy mô kim ngạch, tần suất tờ khai và thời gian hoạt động. Khi triển khai chính thức chương trình, mục tiêu của Tổng cục Hải quan là tăng số lượng doanh nghiệp tham gia. Điều này nhằm mở rộng phạm vi hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thông quan.

Một trong những mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp là chính sách phân luồng tờ khai. Lãnh đạo Cục Quản lý rủi ro giải thích rằng, các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ có tỷ lệ tờ khai luồng Xanh tăng đáng kể, giúp rút ngắn thời gian thông quan. Đối với tờ khai luồng Vàng và Đỏ, Hải quan sẽ bố trí khu vực làm việc riêng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình thông quan.

Công tác tuyên truyền về chương trình được các cục hải quan tỉnh, thành phố tích cực thực hiện thông qua các hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Đây là cơ hội để cơ quan Hải quan đào tạo, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Lãnh đạo Cục Quản lý rủi ro cho biết sẽ tiếp tục tham mưu cho Tổng cục Hải quan tổ chức các buổi đào tạo cho cục và chi cục hải quan cũng như các doanh nghiệp về nội dung chương trình.

Hiện nay, tại Tổng cục Hải quan, các cục hải quan và chi cục hải quan đã thành lập các tổ tiếp nhận thông tin thủ công từ doanh nghiệp. Khi triển khai chính thức chương trình, hệ thống dịch vụ công trực tuyến sẽ được sử dụng để tiếp nhận và xử lý ý kiến từ doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp phân cấp giải quyết theo thẩm quyền một cách hiệu quả hơn.

Trước sự quan tâm của các doanh nghiệp về việc có tiếp tục tham gia khi chương trình chuyển từ giai đoạn thí điểm sang chính thức, lãnh đạo Cục Quản lý rủi ro khẳng định rằng các doanh nghiệp thành viên tham gia chương trình thí điểm sẽ được ưu tiên lựa chọn. Chương trình chính thức sẽ tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Tháng 4 và 5/2024, Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) chủ trì tổ chức các Hội thảo lấy ý kiến đánh giá 2 năm triển khai Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan (theo Quyết định 1399/QĐ-TCHQ ngày 15/7/2022) tại Quảng Ninh (có sự tham gia của đại diện Cục Hải quan Quảng Ninh và Hải Phòng cùng 12 doanh nghiệp) và tại Bình Dương (có sự tham gia của đại diện Cục Hải quan Bình Dương, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh cùng 60 doanh nghiệp) .

Phương Anh