Đình chỉ tư cách của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

DNHN - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) bị đình chỉ từ ngày 19/05/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBCK đình chỉ tư cách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội), thời gian đình chỉ từ ngày 19/05/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Đình chỉ tư cách của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
Đình chỉ tư cách của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

Cùng ngày, UBCKNN đã có quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên đối với Kiểm toán viên Nguyễn Thị Lệ Hồng Thu và Kiểm toán viên Nguyễn Trần Hằng Phương của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) từ ngày 19/05-31/12/2022.

 CPA Hà Nội là đơn vị kiểm toán cho một số doanh nghiệp trên sàn, trong đó tiêu biểu có thể kể đến 2 doanh nghiệp thuộc “họ FLC” là Công ty CP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB/HoSE) và Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (KLF/HNX).

PV

Bài liên quan