Điện lực Vĩnh Phúc: Viết tiếp trang sử ngành Điện theo hướng công nghệ hiện đại

DNHN - Cách đây gần 66 năm, ngày 21/12/1954 Bác Hồ đã về thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ và Nhà máy điện Yên Phụ. Sự kiện này đã trở thành một mốc son lịch sử và ngày 12/10/2009 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định lấy ngày 21/12 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành Điện lực Việt Nam.

Trong gần 66 năm qua, ngành Điện lực Việt Nam đã phát triển vượt bậc, từ chỗ chỉ có 31,5 MW công suất năm 1954, đến nay tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện Quốc gia khoảng 54.850 MW, đứng thứ thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 23 thế giới về quy mô nguồn và lưới điện.

Ngành Điện đã đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, hoàn thành thắng lợi các Nghị quyết của Đảng là “đảm bảo điện đi trước một bước”, góp phần duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta ở mức cao nhiều năm liên tục. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, ngành Điện là một trong những ngành kinh tế ổn định, sớm thống nhất được mô hình hoạt động, cũng là ngành kinh tế năng lượng đầu tiên lập các quy hoạch tổng thể, mang tầm chiến lược.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 1997. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có nhiệm vụ đáp ứng năng lượng điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

.

Sau hơn 23 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) không ngừng phát triển vững mạnh, nhiều năm liền đứng trong “top” đầu các đơn vị sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, đóng góp đắc lực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng được đặc biệt chú trọng, trong đó xây dựng văn hóa doanh nghiệp - ứng xử giao tiếp với khách hàng được coi là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Từ đó, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, môi trường làm việc ngày càng được cải thiện, hướng tới sự thân thiện, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Đặc biệt, nhờ áp dụng công tác quản lý, vận hành tốt và khai thác các tiện ích của chương trình quản lý khách hàng trên CMIS đã góp phần giúp Công ty Điện lực Vĩnh Phúc luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh. 

Kế thừa và phát huy những truyền thống ngành điện, thời gian tới Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa trên lưới điện, triển khai ứng dụng công nghệ mới vào lĩnh vực kinh doanh điện và dịch vụ khách hàng, quản lý hệ thống lưới điện theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống điện, giảm chi phí hoạt động, tăng năng suất lao động, giảm tổn thất điện năng.

Nguyễn Lâm

Tin liên quan