Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh muốn bán thêm 9 triệu cổ phiếu NBB

DNHN - Công ty CP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đăng ký bán thêm 9 triệu cổ phiếu NBB, muốn hạ tiếp tỷ trọng sở hữu tại Năm Bảy Bảy về còn 51,14% và để cân đối tài chính.

Công ty CP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) vừa thông báo đã hoàn tất bán ra 5,2 triệu cổ phiếu NBB của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 12-20/1. Sau giao dịch CII giảm lượng sở hữu cổ phiếu NBB từ hơn 65,4 triệu đơn vị (tỷ lệ 65,32%) xuống còn 60,22 triệu đơn vị (tỷ lệ 60,13%).

Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh muốn bán thêm 9 triệu cổ phiếu NBB
Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh muốn bán thêm 9 triệu cổ phiếu NBB.

Tổng cộng khoảng 4 tháng trở lại đây CII đã bán ra khoảng 30 triệu cổ phiếu NBB, giảm tỷ lệ sở hữu từ 93,7% xuống tỷ lệ hiện tại. CII bán ra cổ phiếu NBB trong bối cảnh giá cổ phiếu này tăng mạnh.

Cổ phiếu NBB trên thực tế sau chuỗi tăng điểm ấn tượng lên sát vùng giá 60.000 đồng/cp thì đã có chuỗi giảm sâu với 6 phiên giảm sàn liên tiếp trước khi tăng điểm vào phiên 20/1 và phiên hôm nay.

Ở một diễn biến khác, CII thông báo đăng ký bán thêm 9 triệu cổ phiếu NBB, muốn hạ tiếp tỷ trọng sở hữu tại Năm Bảy Bảy về còn 51,14% và để cân đối tài chính. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 25/1-23/2.

PV

Bài liên quan