Dầu Thực vật Tường An đặt mục tiêu doanh thu trên 5.200 tỷ đồng, dự chia cổ tức 20%

DNHN - Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty CP Dầu Thực vật Tường An thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần 5.266 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 232 tỷ đồng

Ban lãnh đạo Công ty CP Dầu Thực vật Tường An (TAC/HoSE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần 5.266 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 232 tỷ đồng, lần lượt cao hơn 0,36% và 5% so với năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm 2021 là 20%.

Theo Tổng Giám đốc Bùi Thanh Tùng, trong năm 2021 tính đến thời điểm này, TAC gặp khá nhiều khó khăn về vấn đề bán hàng. Do đó, các kênh bán hàng của TAC sẽ có sự thay đổi lớn để tiếp cận người tiêu dùng. 

Dầu Thực vật Tường An đặt mục tiêu doanh thu trên 5.200 tỷ đồng, dự chia cổ tức 20%
Dầu Thực vật Tường An đặt mục tiêu doanh thu trên 5.200 tỷ đồng, dự chia cổ tức 20%.

Nửa đầu năm 2021, doanh thu TAC dự kiến đạt xấp xỉ 3 ngàn tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ, trong khi đó lợi nhuận trước thuế ước đạt 105 tỷ, tăng 23%.

Tại Đại hội, Tổng Giám đốc Tùng cho biết, 6 tháng cuối năm nay là giai đoạn cần thận trọng vì tình hình nguyên liệu đầu vào và môi trường kinh doanh có nhiều biến động phức tạp, do ảnh hưởng của dịch bệnh lên chuỗi cung ứng và thu nhập người tiêu dùng. 

Theo lãnh đạo TAC, giá nguyên liệu đầu vào hiện đã tăng 67% so với cùng kỳ nhưng giá bán không thể tăng theo tương đương, bởi “thị trường và người tiêu dùng sẽ không chấp nhận”.

Linh An

Tin liên quan