Đầu tháng 8 lãi suất tiền gửi liên tục tăng cao

23:00 07/08/2022

Từ đầu tháng 8, KienlongBank cũng nhiều ngân hàng khác đã điều chỉnh tăng mạnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm tất cả các kỳ hạn.

Từ đầu tháng 8, các ngân hàng điều chỉnh tăng mạnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm từ 0,1-0,6 đểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn như HDBank, KienlongBank, Techcombank, LPB, MBB, NCB…

Đơn cử như KienlongBank, ngân hàng này đã điều chỉnh tăng mạnh từ 0,3-0,6 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 12 tháng từ ngày 05/08/2022. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng tăng lên mức 4%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 6%/năm.

Đầu tháng 8 lãi suất tiền gửi liên tục tăng cao
Đầu tháng 8 lãi suất tiền gửi liên tục tăng cao.

Techcombank cũng là một trong những ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tất cả các kỳ hạn 0,2 điểm phần trăm từ ngày 01/08/2022. Ví dụ đối với khách hàng thường, dưới 50 tuổi và khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, Techombank tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng lên 3.05%/năm, kỳ hạn 3 tháng tăng lên 3,55%/năm, kỳ hạn 6 tháng tăng lên 5,35% và 12 tháng tăng lên mức 5,75%/năm.

Kể từ ngày 15/07/2022, DongABank tăng từ 0.1-0.2 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng lên mức 6.1%/năm, 9 tháng là 6.2%/năm và 12 tháng ghi nhận 6.7%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng là 7%/năm.

Kỳ này Vietcombank cũng góp mặt vào danh sách ngân hàng quốc doanh tăng lãi suất. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm lên 3,1%/năm, kỳ hạn 3 tháng tăng lên mức 3,4%/năm và 12 tháng lên mức 5,6%/năm.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân tính đến đầu tháng 08/2022 phổ biến ở mức 3-4%/năm với kỳ hạn dưới 6 tháng; từ 4-6,5%/năm với kỳ hạn từ 6 đến dưới 12 tháng; và 5,57-7,3%/năm với kỳ hạn 12-13 tháng.

Tính đến ngày 05/08/2022, ở kỳ hạn 12 tháng, SCB là ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao nhất với 7,3%/năm. Xếp ngay đó là Bac A Bank và BVB với 6,8%/năm. Ở kỳ hạn 6 tháng, NCB áp dụng mức lãi suất cao nhất 6,5%/năm, kế đến là Bac A Bank với 6,35%/năm và  BVB ở mức 6,3%/năm.

PV