Cưỡng chế thuế Bất động sản MCG do chậm nộp trên 5 tỷ đồng

16:53 17/08/2022

Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG đã có số tiền quá hạn nộp thuế buộc phải thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Cục Thuế Hà Nội vừa công bố Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG (Công ty Bất động sản MCG).

Theo cơ quan Thuế, nguyên nhân do Công ty Bất động sản MCG đã có số tiền quá hạn nộp thuế buộc phải thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định. 

Cưỡng chế thuế Bất động sản MCG do chậm nộp trên 5 tỷ đồng
 MCG bị cưỡng chế thuế do chậm nộp trên 5 tỷ đồng.

Số tiền bị cưỡng chế 5.044.435.000 đồng. Công ty Bất động sản MCG phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 12/8/2022 đến ngày 11/8/2023.

Trên thị trường, cổ phiếu MCG của công ty đã được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo từ 30/6/2022 nhưng vẫn giữ nguyên diện bị kiểm soát. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2020 là số âm 9,33 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 cũng là số âm 36,78 tỷ đồng. Công ty đã lỗ 2 năm liên tiếp.

Số liệu trên BCTC năm 2021 đã kiểm toán của công ty ghi nhận doanh thu thuần cả năm đạt hơn 174 tỷ đồng, tăng 39,2% so với năm trước đó. Tuy vậy kinh doanh dưới giá vốn, cộng thêm các chi phí khác, Bất động sản MCG lỗ 36,7 tỷ đồng cả năm, trong khi năm 2020 lỗ hơn 10 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/12/2021 MCG lỗ 374 tỷ đồng.

 P.V

Bài liên quan