Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình: Chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện hiệu quả công tác QLTT

16:18 27/03/2023

Trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra 90 vụ, phát hiện 89 vụ vi phạm, đã xử lý 88 vụ với 100 hành vi vi phạm và có 02 vụ đang xử lý.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình là tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Cục có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật vê phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Trong những năm qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình luôn làm tốt công tác: Tham mưu đối với cấp có thẩm quyền về công tác quản lý thị trường; Xây dựng và trình Tổng cục trưởng kế hoạch, chủ trương, biện pháp, dự án cần thiết để thực hiện chính sách về tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý thị trường thuộc địa bàn quản lý; Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý thị trường; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án về công tác quản lý thị trường trên địa bàn được phân công; Theo dõi, tổng hợp, dự báo diễn biến tình hình thị trường, đối tượng, quy luật, phương thức, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trên thị trường và các lĩnh vực khác được pháp luật giao trên địa bàn phụ trách; đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trên thị trường; kiểm tra cơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương và các lĩnh vực khác được pháp luật giao trên địa bàn được phân công theo quy định pháp luật; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật; Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trên thị trường và các lĩnh vực khác được pháp luật giao trên địa bàn phụ trách…

Chỉ tính riêng về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Cục QLTT tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc Cục quyết liệt triển khai thực hiện Kế hoạch và đạt được kết quả cao trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm ở cả trên khâu lưu thông và trên thị trường nội địa, được các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn đánh giá cao. Trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra 90 vụ, phát hiện 89 vụ vi phạm, đã xử lý 88 vụ với 100 hành vi vi phạm và có 02 vụ đang trong quá trình xử lý. Chuyển giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra 01 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp; giá trị tang vật tịch thu chưa bán; giá trị tang vật tịch thu tiêu hủy, buộc tiêu hủy; giá trị tang vật đang bị tạm giữ là 2.734.844 đồng (trong đó, số tiền đã nộp ngân sách nhà nước là 830.191.000 đồng).

Song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, trong thời gian thực hiện Kế hoạch cao điểm, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã cũng chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường đẩy mạnh thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ chức và cá nhân kinh doanh trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh bằng các hình thức đa dạng, thiết thực; đồng thời thực hiện kết hợp ký cam kết về nội dung không kinh doanh hàng hóa nhập lậu; không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm chất lượng và hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và bán theo giá niêm yết.

Dương Lam