Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020

DNHN - Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 600 đồng.

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân bón Cà Mau - mã DCM) vừa có thông báo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Cụ thể, công ty điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2020 với tổng doanh thu là 6.952,91 tỷ đồng, giảm 12,6% so với kế hoạch đầu năm. Lợi nhuận sau thuế cũng được điều chỉnh là 479,25 tỷ đồng, tăng 923,2% so với kế hoạch đầu năm. Lợi nhuận trước thuế cũng được điều chỉnh tăng 896% so với kế hoạch đầu năm lên 510,95 tỷ đồng.  

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau
Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Phân bón Cà Mau cũng dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 600 đồng.

Kết quả kinh doanh quý III/2020, Phân bón Cà Mau ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.019 tỷ đồng và lãi ròng đạt gần 101 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và gấp 15 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Công ty đạt mức 5.458 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ; trong đó, doanh thu từ Urê chiếm gần 4,442 tỷ đồng, tăng 18%. Lãi ròng đạt gần 460 tỷ đồng, tăng 49% so cùng kỳ.

Ðề cập đến kết quả kinh doanh tích cực của Phân bón Cà Mau, các công ty chứng khoán cho rằng, giá dầu giảm gần 30% so với đầu năm đã kéo giá khí nguyên liệu đầu vào (chiếm tỷ trọng hơn 20% trong cơ cấu của giá vốn) đã tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sử dụng khí đốt làm nguyên liệu như Phân bón Cà Mau.

Trong tài liệu Ðại hội đồng cổ đông công bố mới đây, Phân bón Cà Mau cũng đề cập đến việc thuận lợi từ giá khí bình quân trong kỳ báo cáo thấp hơn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, sản xuất, tiêu thụ nông sản bị đình trệ làm giảm nhu cầu phân bón trên thế giới. Bên cạnh đó, thị trường chính là Tây Nam Bộ của Phân bón Cà Mau chịu đợt hạn mặn kỷ lục, thiếu nước để sản xuất nông nghiệp, một số tỉnh tại khu vực Ðông Nam Bộ và Tây Nguyên đã thông báo khẩn cấp vì hạn hán.

Vì vậy, sản lượng sản xuất và tiêu thụ của Phân bón Cà Mau cao hơn cho thấy nỗ lực tự thân của doanh nghiệp là không nhỏ.

Bảo Ngọc (TH)

Tin liên quan