Công ty Cổ phần SAM Holdings đặt kế hoạch lợi nhuận 195,07 tỷ đồng năm 2021

DNHN - CTCP SAM Holdings (mã chứng khoán SAM - sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức ngày 26/4 tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Theo đó, năm 2021, doanh nghiệp này dự kiến tổng doanh thu là 3.313,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 195,07 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 59,1% và 55,5% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dự tính cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%. 

  Công ty Cổ phần SAM Holdings đặt kế hoạch lợi nhuận 195,07 tỷ đồng trong năm 2021.

Định hướng trong năm 2021 với lĩnh vực bất động là lĩnh vực mũi nhọn của SAM, doanh nghiệp đang triển khai đồng thời ba mảng gồm bất động sản nhà ở, bất động sản khu công nghiệp và bất động sản du dịch, nghỉ dưỡng.

Đối với mảng bất động sản nhà ở, doanh nghiệp sẽ phát triển dự án Khu nhà ở Nhơn Trạch giai đoạn 1, đồng thời tiến hành mở rộng các dự án trọng tâm khác.

Tin liên quan