Công ty cổ phần Licogi 16 chia cổ tức đợt 1 năm 2020

16:40 09/05/2021

Licogi 16 sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 7% (tương ứng 01 cổ phiếu nhận được 700 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/5. Thời gian thanh toán là ngày 1/6.

Với hơn 115,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi gần 80,7 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này.

Năm 2020, doanh thu thuần của Công ty đạt 3.536,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 311 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất năm 2020 tăng 39% so với cùng kỳ năm trước và doanh thu tài chính tăng mạnh do Công ty chuyển nhượng vốn góp tại công ty thành viên. 

  Ngày 13/5/2021, Công ty cổ phần Licogi 16 sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1 năm 2020.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 6.132,5 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2019. Nợ phải trả còn 4.286,1 tỷ đồng, trong đó chiếm đến 80% là nợ ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 416,3 tỷ đồng. EPS đạt 2.430 đồng/CP.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh đạt 3.600 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 2% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, chỉ bằng 96% kết quả năm trước. Đồng thời, Công ty lên kế hoạch chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%.

Licogi 16 là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng, phát triển và kinh doanh bất động sản. Ngày 17/10/2008, cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh với mã giao dịch là LCG.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/5, cổ phiếu LCG giảm 1,8% đạt 13.700 đồng/CP, khối lượng giao dịch xấp xỉ 2,1 triệu đơn vị/phiên.

PV