Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh cùng tỉnh nhà hoàn thành nhiệm vụ kinh tế

21:05 29/07/2022

Đại diện các DN, hội ngành nghề, hội doanh nghiệp Hà Tĩnh đã đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Chiều 26/7, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hiện có hơn 3.000 hội viên, thuộc 17 hội thành viên. Những tháng đầu năm, Hiệp hội đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, đề xuất, kiến nghị lên các cấp giải quyết các vấn đề doanh nghiệp quan tâm, cần kiến nghị; cập nhật các văn bản, chính sách của Nhà nước, của tỉnh chuyển tải đến các doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh cùng tỉnh nhà hoàn thành nhiệm vụ kinh tế
Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh cùng tỉnh nhà hoàn thành nhiệm vụ kinh tế.

Hiệp hội cũng chú trọng phát triển hội viên, kiện toàn các hội cơ sở. Phối hợp với các đơn vị tổ chức một số lớp đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, quản trị, phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp qua hình thức trực tuyến và trực tiếp. Cùng với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, Hiệp hội cũng làm tốt công tác an sinh xã hội thông qua việc vận động các doanh nghiệp, hội viên tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng nông thôn mới. Tổng số tiền từ thiện, nhân đạo, xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm qua kênh Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là 3,2935 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện các DN, hội ngành nghề, hội doanh nghiệp các địa phương đã thông tin tình hoạt động của đơn vị và đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xác định tập trung phát triển hội viên, kiện toàn BCH, các hội cơ sở; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chức năng trong tỉnh; tích cực vận động hội viên tiếp tục tham gia công tác an sinh xã hội; tổ chức đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp...

PV