Công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2021

DNHN - Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2021. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Thông báo số 2061/TB-KBNN ngày 29/4/2021 của Kho bạc Nhà nước nêu rõ, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 05/2021 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1 USD = 23.204 VND.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 05/2021, cụ thể: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 28.181 VND; 1 GBP (Bảng Anh) = 32.409 VND; 1 AUD (Đô la Úc) = 18.132 VND; 1 CAD (Đô la Canada) = 18.890 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 214 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.588 VND; 1 HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.898 VND; 1 KRW (Won Hàn Quốc) = 21 VND; 1 THB (BAHT Thái Lan) = 743 VND... 

Công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2021
Công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2021.

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, các Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

PV

Tin liên quan