Chuyển sang trồng chuối, Hoàng Anh Gia Lai phát sinh lỗ 165 tỷ đồng

DNHN - Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chuyển đổi một số vườn cây trồng không hiệu quả sang trồng chuối, làm phát sinh khoản lỗ khác 165 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính quý II mà Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa công bố, doanh thu giảm so với cùng kỳ, xuống còn 535 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu trái cây giảm mạnh từ 517 tỷ (quý II/2020) xuống mức 189 tỷ đồng, nguyên nhân do không còn hợp nhất với nhóm HAGL Agrico (HNG).

Đặc biệt, mảng chăn nuôi heo sau 1 năm tuyên bố đầu tư chính thức ghi nhận doanh thu với 190 tỷ đồng, thậm chí cao hơn doanh thu cốt lõi là mảng trái cây.

Cùng với đó, doanh thu bán hàng hoá đóng góp 77 tỷ và các dịch vụ khác thu về 78 tỷ đồng, tăng tốt so với quý II/2020. Tập đoàn không còn doanh thu bán mủ cao su do không còn hợp nhất với HNG. 

Chuyển sang trồng chuối, Hoàng Anh Gia Lai phát sinh lỗ 165 tỷ đồng
Chuyển sang trồng chuối, Hoàng Anh Gia Lai phát sinh lỗ 165 tỷ đồng.

Khấu trừ giá vốn, mảng trái cây đạt lợi nhuận gộp 42 tỷ. Trong khi đó, mảng lợn gấp đôi mức lãi gộp với 94 tỷ đồng. Trong đó, chi phí quản lý trong kỳ giảm đến 1.463 tỷ, nguyên nhân do khoản dự phòng liên quan đến các khoản công nợ tồn đọng trong quá khứ giảm mạnh. Chi phí lãi vay cũng giảm xuống 128 tỷ.

Kết quả, HAG có lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh gần 234 tỷ đồng, con số đáng ghi nhận so với mức lỗ hơn 1.268 tỷ cùng kỳ. Trong đó, xử lý được các khoản dự phòng liên quan đến khoản phải thu khó đòi lớn trong quá khứ là nguyên nhân chính giúp cải thiện chỉ số HAGL. Song song, tình hình kinh doanh của Công ty trong kỳ cũng khởi sắc, đặc biệt nhờ sản phẩm từ ngành chăn nuôi heo, cùng với lãi thanh lý từ các khoản đầu tư vào nhóm HNG.

Đáng chú ý, quý II HAGL tiếp tục chuyển đổi một số vườn cây trồng không hiệu quả sang trồng chuối, làm phát sinh khoản lỗ khác 165 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, HAGL lãi sau thuế hơn 87 triệu, cùng kỳ lỗ đến 1.329,5 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu 823 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, HAGL lãi ròng gần 28 triệu, cùng kỳ lỗ hơn 1.155 tỷ đồng.

Linh An

Tin liên quan