Chủ tịch DIC Group thông tin về việc thanh tra cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước

22:16 01/03/2023

DIC Group cho biết các nội dung liên quan đến công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại Công ty đã được thanh tra, kiểm toán,… và đã được các cơ quan quản lý Nhà nước hướng dẫn.

Ngày 01/03, Chủ tịch Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, DIG/HoSE) Nguyễn Thiện Tuấn đã có thông báo gửi cổ đông để làm rõ việc Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại DIC Group.

Cụ thể, về công tác cổ phần hóa tại DIC Group, Chủ tịch của DIC Group khẳng định việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Tổ giúp việc, thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 01/01/2007, phê duyệt giá trị doanh nghiệp, quyết toán chi phí cổ phần hóa, quyết toán vốn Nhà nước tại DIC Group được thực hiện theo đúng chủ trương của Chính phủ, theo đúng các quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ, Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính.

Chủ tịch DIC Group thông tin về việc thanh tra cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước
Chủ tịch DIC Group thông tin về việc thanh tra cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra công tác cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước, DIC Group cho biết các nội dung liên quan đến công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại Công ty đã được thanh tra, kiểm toán,… và đã được các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, hướng dẫn, tham gia ý kiến và điều tra của Cơ quan công an kết luận DIG thực hiện theo đúng quy định và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

DIC Group cũng cho biết thêm hiện nay, Nhà nước đang có chủ trương rà soát lại toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước trước đây nên không chỉ riêng DIC Group mà rất nhiều doanh nghiệp đều thuộc đối tượng được Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát. Đây là hoạt động thường kỳ của Thanh tra Chính phủ cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, Chủ tịch DIC Group đánh giá công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại đây đã triển khai theo đúng quy định của pháp luật, đã trải qua nhiều lần thanh tra, kiểm toán, kiểm tra,… và đã có kết luận. Trong các quá trình thanh tra nêu trên, doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, triển khai tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Hiện nay, Ban Lãnh đạo Công ty DIC Group cũng đang nỗ lực tối đa để đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này, đồng thời căn cứ trên thực tế quỹ đất và hiện trạng triển khai đầu tư tại các dự án thì Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

PV (t/h)