Chính thức hủy niêm yết cổ phiếu ROS của FLC Faros

16:17 25/08/2022

Lý do HoSE đưa ra là FLC Faros đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp mà Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết bắt buộc, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Ngày 25/8, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) đã ra quyết định hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng FLC Faros. Số lượng chứng khoán bị hủy niêm yết là hơn 567 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 5/9/2022.

Lý do HoSE đưa ra là doanh nghiệp đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp mà Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết bắt buộc, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Đây là trường hợp theo quy định tại điểm o, khoản 1, điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

Chính thức hủy niêm yết cổ phiếu ROS của FLC Faros
Chính thức hủy niêm yết cổ phiếu ROS của FLC Faros.

Đến thời điểm này, ROS vẫn chưa công bố báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên 2021, BCTC quý 1 và quý 2/2022. Đồng thời, ROS chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, chưa có đủ số lượng thành viên HĐQT tối thiểu, chưa có Người đại diện theo pháp luật.

Trong nhóm FLC, hiện còn FLC, HAI đang bị xem xét đình chỉ giao dịch. Theo thông báo mới nhất từ HoSE, FLC tiếp tục đối mặt với khả năng bị đình chỉ giao dịch. HoSE đánh giá, FLC có khả năng không công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2022 đúng hạn (hạn công bố thông tin là ngày 29/8/2022). Việc chậm công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2022 là hành vi tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Cũng trong họ FLC, từ ngày 23/8, GAB bị cắt margins. Mã này không có thanh khoản trong 5 tháng gần đây. GAB bị cắt margins vì chậm công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét. Các đơn vị kiểm toán đều từ chối hợp tác với GAB, vì lý do liên quan đến việc ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, điều tra liên quan đến thao túng chứng khoán.

GAB cũng là 1 trong 6 mã cổ phiếu được cơ quan điều tra xác định có liên quan đến vụ thao túng chứng khoán của ông Quyết. Như vậy, 4/7 mã “họ” FLC là FLC, ROS, HAI, GAB đã bị cắt margins.

P.V