Chính sách mới hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

DNHN - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24-9-2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

 PV

Tin liên quan