Chính phủ yêu cầu bảo đảm việc làm, nâng cao mức sống người lao động

DNHN - Đây là chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa được ký ban hành.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu huy động nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, dịch vụ phục vụ lao động sản xuất, đời sống, sinh hoạt, học tập, giải trí của công nhân, lao động và gia đình; tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường tại nơi ở và nơi làm việc của công nhân; có biện pháp ngăn ngừa tín dụng đen, đề xuất các chính sách tín dụng vi mô hỗ trợ công nhân lao động.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm việc làm, nâng cao mức sống người lao động-1

Ảnh minh họa

Thủ tướng cũng yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển nhà ở cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công nhân lao động.

Thủ tướng yêu cầu bố trí kinh phí cho các chương trình, dự án đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống công nhân lao động, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động; triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng giải quyết việc làm, nâng cao mức sống người lao động; hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

An Nguyên

Tin liên quan