Bia Sài Gòn Sông Tiền trả cổ tức đến 128%

DNHN - Với 4 triệu cp đang lưu hành, Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền cần bỏ số tiền hơn 51 tỷ đồng để thực hiện.

Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST) thông báo 14/07 là ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Giao dịch không hưởng quyền vào 13/07.

Bia Sài Gòn Sông Tiền trả cổ tức đến 128%
Bia Sài Gòn Sông Tiền trả cổ tức đến 128%.

Thời gian thanh toán dự kiến vào 28/07. Tỷ lệ thực hiện đạt 128,44%, tức 1 cp nhận được 12.844 đồng. Với 4 triệu cp đang lưu hành, doanh nghiệp bia cần bỏ số tiền hơn 51 tỷ đồng để thực hiện.

Mức chia cổ tức này thấp hơn so với kế hoạch đề ra là 326,65%. Do năm 2021, kinh doanh khó khăn hơn dự kiến, SST chỉ đem về 55 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng 40% kế hoạch.

Năm 2022, Công ty lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế gấp đôi đạt 110 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 264,6%.

PV

Bài liên quan