Bamboo Capital hoàn tất chào bán 148 triệu cổ phiếu

22:35 20/01/2022

Bamboo Capital cho biết, tỷ lệ cổ phiếu phát hành thành công lên đến 97,29%, hầu hết số cổ phiếu còn lại đã được phân phối hết trong đợt hai.

Công ty CP Bamboo Capital (BCG) vừa hoàn tất đợt chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền huy động là 1.785 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ vượt ngưỡng 4.460 tỷ đồng.

Đợt phát hành được thực hiện với tỷ lệ 2:1, tức cổ đông tại ngày chốt danh sách sở hữu 2 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới. Kết thúc đợt chào bán đầu tiên, BCG cho biết tỷ lệ cổ phiếu phát hành thành công lên đến 97,29%, hầu hết số cổ phiếu còn lại đã được phân phối hết trong đợt hai.

Bamboo Capital hoàn tất chào bán 148 triệu cổ phiếu
Bamboo Capital hoàn tất chào bán 148 triệu cổ phiếu.

Tính chung, tổng số cổ phiếu đã phân phối thành công là hơn 148,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phiếu chào bán. Trong đó, nhà đầu tư trong nước nắm giữ hơn 146,7 triệu cổ phiếu; nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là trên 2 triệu cổ phiếu và số cổ phiếu lẻ là 324 cổ phiếu.

Khi đợt phát hành hoàn tất, BCG vẫn ghi nhận 2 cổ đông lớn là ông Nguyễn Hồ Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 17,6% và 6,9% vốn, tương ứng 78,7 triệu cổ phiếu và 30,9 triệu cổ phiếu.

Cập nhật kết quả kinh doanh, BCG cho biết doanh nghiệp đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021. Dự kiến năm 2022, doanh nghiệp sẽ trình đại hội cổ đông phương án tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, gấp hơn hai lần con số hiện tại nhằm nâng cao năng lực tài chính, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và cân đối với tổng tài sản hơn 35.000 tỷ đồng mà BCG đang sở hữu.

Trong năm nay, BCG cũng đặt mục tiêu đưa công ty thành viên hoạt động trong mảng sản xuất đồ gỗ là Nguyễn Hoàng trên UPCoM. Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA mà BCG đang là cổ đông lớn nhất cũng vừa công bố kế hoạch niêm yết trong vòng 3 năm tới.

PV