Agribank muốn bán hai khoản nợ của Tập đoàn An Thái - Hòa Bình

23:35 01/12/2021

Tổng số dư nợ của hai khoản vay đến thời điểm này là 7.710.533.207 đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 5.000 đồng (năm nghìn đồng chẵn); nợ lãi là 7.710.528.207 đồng.

Mới đây Agribank vừa thông báo bán hai khoản nợ của Công ty TNHH MTV Tập đoàn An Thái (tỉnh Hòa Bình). Tổng số dư nợ của hai khoản vay đến thời điểm này là 7.710.533.207 đồng trong đó dư nợ gốc còn lại 5.000 đồng

Hai khoản nợ của Công ty TNHH MTV Tập đoàn An Thái hình thành sau khi công ty ký kết hai hợp đồng tín dụng vào năm 2010 và 2012 với Agribank nhằm mục đích mua lại Nhà máy gạch Lương Sơn; trả tiền vật tư, nguyên vật liệu, trả lương nhân viên và các chi phí khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Agribank muốn bán hai khoản nợ của Tập đoàn An Thái - Hòa Bình
Agribank muốn bán hai khoản nợ của Tập đoàn An Thái - Hòa Bình.

Tổng số dư nợ của hai khoản vay đến thời điểm này là 7.710.533.207 đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 5.000 đồng (năm nghìn đồng chẵn); nợ lãi là 7.710.528.207 đồng.

Cụ thể, khoản vay năm 2012 với hạn mức 6 tỷ đồng, tổng dư nợ đến 30/09/2021 là 1.366.547.241 đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 4.000 đồng, dư nợ lãi 1.366.543.241 đồng.

Khoản vay còn lại được thực hiện năm 2010 với hạn mức lên đến 20 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 30/9/2021 là 6.343.985.966 đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 1.000 đồng và dư nợ lãi là 6.343.984.966 đồng.

Agribank cho biết giá khởi điểm đấu giá hai khoản nợ trên là 6,939 tỷ đồng. Thời gian đấu giá được ấn định là ngày 7/12/2021.

Được biết, Công ty TNHH MTV Tập đoàn An Thái do ông Nguyễn Trọng Bồi là chủ sở hữu và là Tổng Giám đốc. Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 7/7/2016.

Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Tập đoàn An Thái là một trong số những doanh nghiệp nợ xấu hiếm hoi đã trả gần như hết sạch nợ gốc. Công ty đã không trả hết 100% nợ gốc mà lại để tồn tại khoản nợ gốc là 1.000 đồng và 4.000 đồng.

PV