5 doanh nghiệp lớn Nhà nước không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm

15:21 09/01/2022

Chia sẻ kết quả sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc quyền quản lý, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, tổng doanh thu công ty mẹ của 19 doanh nghiệp ước đạt 821.295 tỉ đồng, bằng 99% kế hoạch và tăng 8% so với năm 2020.

Có 14 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế. Trong đó, có 5 doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao so với kế hoạch và so với năm 2020 là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 ước đạt 40.698 tỉ đồng – bằng 238,6% kế hoạch năm và tăng 104,9% so với năm 2020. Còn lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 18.408 tỉ đồng, bằng 181,1% so kế hoạch năm và tăng 19,6% so với năm trước. 

Ảnh minh họa
Như nhiều doanh nghiệp khác, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong 2 năm qua do dịch bệnh. Ảnh minh họa: TTXVN. 

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam với lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 2.869 tỉ đồng, bằng 303,9% kế hoạch năm và tăng 474,3% so với năm 2020. Còn lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 230 tỉ đồng, trong khi kế hoạch giao 1 tỉ đồng và năm 2020 lỗ 824 tỉ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam với lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.726 tỉ đồng, trong khi kế hoạch năm là lỗ 1.217 tỉ đồng và cùng kỳ năm trước lỗ 2.160 tỉ đồng. Còn lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 193 tỉ đồng, trong khi kế hoạch năm là lỗ 951 tỉ đồng và cùng kỳ năm trước lỗ 1.119 tỉ đồng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 3.820 tỉ đồng, bằng 113,7% kế hoạch năm và tăng 171,1% so với năm trước. Còn lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 1.860 tỉ đồng, bằng 103,3% kế hoạch năm và tăng 80,89% so với năm trước.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước với lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 9.375 tỉ đồng, bằng 284% kế hoạch năm và tăng 43% so với năm trước.

Ngược lại, có 5 doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm, gồm: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Về nộp ngân sách, có 14 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách. Trong đó, có 4 doanh nghiệp nộp ngân sách cao so với kế hoạch và so với năm 2020 là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Ngược lại, có 5 doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách, gồm: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

P.V