Kiến nghị thu hồi hơn 70 tỷ đồng chi trợ cấp thất nghiệp sai quy định

Tin tức | 09:37:00 08/02/2020

Hiện cả nước có hơn 71 tỷ đồng tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định phải thu hồi, nhưng lại trống quy định về thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai.

Theo BHXH Việt Nam, thống kê từ cơ quan BHXH các tỉnh thành cho thấy, tính đến tháng 8/2019, số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp cần phải thu hồi là 71,9 tỷ đồng.

Còn theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước kiểm toán BHXH Việt Nam năm 2019, cơ quan này kiến nghị thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp của 2.992 trường hợp hưởng sai quy định, với số tiền phải thu hồi trên 14 tỷ đồng.

Theo Kiểm toán Nhà nước, hiện chưa có quy định cụ thể về cơ quan thu hồi số tiền hưởng sai, quy trình thu hồi. Trường hợp BHXH phát hiện trường hợp hưởng sai, phải đề nghị Sở LĐ-TB&XH các địa phương rà soát để ban hành quyết định thu hồi.

Trước đó, tại cuộc họp cuối tháng 12/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã kết luận: Cần quy định đầy đủ, cụ thể trách nhiệm thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp, trên nguyên tắc, cơ quan nào giải quyết, chi trả sai thì cơ quan đó phải có trách nhiệm thu hồi.

Do đó, BHXH Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ LĐ-TB&XH bổ sung quy định thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo hướng: Sở LĐ-TB&XH thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do giải quyết hưởng sai quy định; hoặc ban hành các quyết định hủy, tạm dừng, chấm dứt hưởng các chế độ sau thời điểm chi trả.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do chuyển các quyết định hủy, tạm dừng, chấm dứt hưởng các chế độ sau thời điểm chi trả.

Theo Lê Hữu Việt

Theo: cafef.vn