Xây lắp và sản xuất công nghiệp CIP bị phạt vì sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán

DNHN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất công nghiệp - CIP đã có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn hàng loạt tài liệu.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất công nghiệp (CIP), do công bố thông tin không đúng thời hạn.

Quyết định nêu rõ, công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, theo quy định pháp luật.

CIP bị phạt vì sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán
CIP bị phạt vì sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định CIP đã có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2018 và Báo cáo thường niên năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng ban hành quyết định xử phạt hơn 50 triệu đồng đối với ông Nguyễn Hải do công bố thông tin không đúng thời hạn, khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc khi không còn là cổ đông lớn.

Ông Nguyễn Hải công bố thông tin không đúng thời hạn khi trở thành cổ đông lớn đối với giao dịch ngày 6/4/2021 (mua 350.000 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,92% lên 5,94%); công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn đối với giao dịch ngày 5/4/2021 (bán 340.500 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,91% xuống 4,92%) và ngày 22/4/2021 (bán 1.150.000 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,19% xuống 3,82%).

Ngoài ra, ông Hải cũng công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (ngày 7/4/2021, ông Nguyễn Hải mua 65.700 cổ phiếu VIG, thay đổi tỷ lệ sở hữu từ 5,94% lên 6,13%; ngày 16/4/2021 mua 369.400 cổ phiếu VIG, thay đổi tỷ lệ sở hữu từ 6,63% lên 7,71%; ngày 19/4/2021 mua 352.100 cổ phiếu VIG, thay đổi tỷ lệ sở hữu từ 7,71% lên 8,74% và ngày 20/4/2021 mua 50.000 cổ phiếu VIG, bán 579.500 cổ phiếu VIG, thay đổi tỷ lệ sở hữu từ 8,74% xuống 7,19% nhưng công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

PV

Tin liên quan