Vận tải Xăng dầu Vitaco thông qua kế hoạch lợi nhuận chỉ bằng 15% năm 2021

17:22 20/04/2022

Năm 2022, Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco đặt ra mục tiêu lợi nhuận sau thuế gần 19 tỷ đồng, giảm đến 85% so với kết quả 2021, Ban lãnh đạo chỉ ra kế hoạch 2022 dựa trên mức cước đã thực hiện trong 2021.

Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco (VTO/HoSE) cho biết, năm 2022, Vitaco tiếp tục hợp đồng cho thuê định hạn 04 tàu viễn dương với Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex để phục vụ nhu cầu hàng hóa của Petrolimex. Trên cơ sở giá cước định hạn trung bình giảm so với năm trước (trong đó giảm 1 tàu định hạn đã thanh lý năm 2021) và kế hoạch sửa chữa đội tàu định kỳ, Vitaco xây dựng doanh thu khối tàu định hạn đạt 314  tỷ đồng, giảm 21%% so với thực hiện năm 2021. Doanh thu từ hoạt động cho thuê chuyến tuyến xây dựng mục tiêu 201 tỷ đồng, tăng 6%. Tập trung khai thác tối đa nguồn hàng FO của Petrolimex và kết hợp hàng ngoài thị trường với sản lượng dự kiến 380.000 tấn năm 2022.  

Vận tải Xăng dầu Vitaco thông qua kế hoạch lợi nhuận chỉ bằng 15% năm 2021
Vận tải Xăng dầu Vitaco thông qua kế hoạch lợi nhuận chỉ bằng 15% năm 2021.

Năm 2022, Công ty đặt ra mục tiêu lợi nhuận sau thuế gần 19 tỷ đồng, giảm đến 85% so với kết quả 2021.

Làm rõ hơn về con số lợi nhuận đi lùi đáng kể, Ban lãnh đạo chỉ ra kế hoạch 2022 dựa trên mức cước đã thực hiện trong 2021. Hơn nữa, lợi nhuận năm trước cao hơn nhiều do đã thanh lý 2 tàu Nhà bè 03 và Petrolimex 08. Trong khi đó, tàu Petrolimex 08 là tàu có năng suất lớn. Mặt khác, do tăng đầu tư nên lượng tiền gửi của Công ty cũng dự kiến giảm.

Về tình hình giá cước, Ban lãnh đạo Vitaco cho hay thời gian qua có nhiều loại giá cước tăng rất mạnh, như cước container do nhu cầu gia tăng cao. Tuy nhiên, cước vận tải xăng dầu biển lại không nằm trong số đó.

Ông La Văn Út - Chủ tịch HĐQT cho biết giá xăng dầu tăng đột biến trong quý I, ảnh hưởng đến giá nhiên liệu của Công ty. Tuy nhiên, giá cước lại không tăng đồng bộ như vậy. Theo báo cáo sơ bộ, lợi nhuận quý I/2022 của Vitaco khoảng 3-4 tỷ đồng.

Hiện tại, đội tàu của Vitaco gồm 10 tàu, ít hơn 1 tàu so với năm trước. Công ty đang cho thuê định hạn 4 tàu. Năm nay Công ty có kế hoạch sửa chữa 4 tàu. Theo Ban lãnh đạo Vitaco, lượng hàng của Tập đoàn Petrolimex năm 2022 dự kiến có xu hướng chỉ tăng nhẹ so với năm 2021 do sản xuất kinh doanh trong nước phục hồi sau đại dịch và vì có sự cạnh tranh lớn từ các đầu mối xăng dầu trong nước.

PV