Vận tải và Xếp dỡ Hải An muốn nâng cổ tức năm 2021 lên 50%

22:45 08/03/2022

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đề xuất nâng mức cổ tức năm 2021 từ 15% lên 50%, trong đó cổ tức sẽ được trả 10% bằng tiền mặt và 40% bằng cổ phiếu.

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) đề xuất nâng mức cổ tức năm 2021 từ 15% lên 50%, trong đó cổ tức sẽ được trả 10% bằng tiền mặt và 40% bằng cổ phiếu.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 20202, HAH lên kế hoạch tổng doanh thu mục tiêu năm nay đạt 2.387 tỷ đồng, tăng 19% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 550 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng ở mức 23%.

Vận tải và Xếp dỡ Hải An muốn nâng cổ tức năm 2021 lên 50%
Vận tải và Xếp dỡ Hải An muốn nâng cổ tức năm 2021 lên 50%.

Công ty cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép (300 tỷ đồng); đầu tư nâng cấp mặt bãi cảng Hải An và hệ thống thoát nước (80 tỷ đồng); cùng với đó tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáng chú ý, HAH đề xuất nâng mức cổ tức năm 2021 từ 15% lên 50%, trong đó cổ tức sẽ được trả 10% bằng tiền mặt và 40% bằng cổ phiếu.

Công ty dự kiến phát hành thêm hơn 19,5 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức, nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2021. Với tỷ lệ phát hành 40%, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 40 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi được ĐHCĐ của HAH thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Về kế hoạch cổ tức năm 2022, HAH trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

PV