Tổng Công ty Đức Giang sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

DNHN - Với gần 9 triệu cp đang lưu hành, dự kiến Tổng Công ty CP Đức Giang sẽ chi gần 18 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo Tổng Công ty CP Đức Giang (MGG/UPCoM) sắp trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông.

Tỷ lệ thực hiện là 20% (2.000 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/12 và ngày thanh toán là 22/12/2021.

Tổng Công ty Đức Giang sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%
Tổng Công ty Đức Giang sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%.

Với gần 9 triệu cp đang lưu hành, dự kiến MGG sẽ chi gần 18 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Mới đây, HĐQT MGG cũng vừa thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2021. Đối với quý 4, MGG ước tổng doanh thu đạt gần 576 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu của MGG sẽ chỉ thực hiện được 66% kế hoạch nhưng kinh doanh nội địa có thể vượt 61% mục tiêu đã đề ra.

Ước tính cả năm 2021, tổng doanh thu của MGG có thể đạt gần 2.238 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 71 tỷ đồng.

PV

Tin liên quan