Thanh Hóa: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập và phát triển

DNHN - Để hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp năm 2021, các cấp, ngành, địa phương tỉnh Thanh Hóa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh việc phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ rất quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh việc phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ rất quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh có 322 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 10,7% kế hoạch, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm, song chỉ tiêu về vốn điều lệ đăng ký đạt tới 3.795 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ.

Các cấp, ngành, địa phương tỉnh Thanh Hóa tập trung tuyên truyền, triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập và hoạt động hiệu quả. Đồng thời tỉnh cũng rà soát, đánh giá, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính theo hướng chủ động phục vụ doanh nghiệp, đảm bảo nhanh gọn và thuận lợi cho nhà đầu tư. Việc tập trung, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp…

Cũng như cả nước, thời gian qua, công tác phát triển doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa cũng gặp những khó khăn như: Đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và đời sống của người dân; công tác chỉ đạo phát triển doanh nghiệp ở một số địa phương chưa thật sự quyết liệt; điều kiện phát triển và nhận thức của một số hộ kinh doanh cá thể ở khu vực miền núi vẫn còn hạn chế; tỷ lệ tham gia tập huấn các quy định của pháp luật và nghiệp vụ quản lý trong sản xuất, kinh danh của các chủ doanh nghiệp thành lập mới tham gia còn rất thấp…

Trong bối cảnh hiện nay công tác phát triển doanh nghiệp về số lượng đã khó, nhưng chất lượng còn khó hơn. Chính vì lẽ đó tỉnh Thanh Hóa đã xác định công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, dành nguồn lực thực hiện các chương tình đào tạo, phát triển doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo phát triển doanh nghiệp tỉnh đã phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên. Phát huy vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân trong công tác phát triển doanh nghiệp. Cùng với đó công tác đào tạo, phát triển doanh nghiệp cần đi vào thực chất, đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp…

Ban Chỉ đạo thường xuyên họp, thảo luận về các chuyên đề phát triển doanh nghiệp hiện tại và tương lai, tham mưu định hướng phát triển kinh tế của tỉnh cũng như minh bạch trong thị trường của tỉnh. Đồng thời góp phần tích cực trong cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI và phấn đầu nằm trong tốp đầu của cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh việc phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ rất quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong công tác thành lập doanh nghiệp trong bối cảnh dịch, bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Minh Hiền

Tin liên quan