Thanh Hóa: Phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ chính sách

DNHN - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn.

Theo đó, mỗi hộ nghèo, hộ chính sách được hưởng một mức hỗ trợ điện tiêu thụ cho sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính là 30KWh/tháng. Đơn giá để tính tiền điện hỗ trợ hộ ghèo, hộ chính sách hàng tháng được tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 ban hành tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương nhân với thuế giá trị gia tăng theo đuy định là: [(1.678,0 đồng/kwh x 110%) x 30kwh] = 55.000 đồng (đã được làm tròn số).

Nhân viên điện lực đang lắp đặt bóng đèn thắp sáng cho hộ gia đình (Ảnh minh họa: nguồn Internet)

Thời điểm thực hiện mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bắt đầu từ ngày 1/4/2019.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Giám đốc các Sở: Tài chính, LĐ-TB&XH, Công thương; Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan thực hiện việc hỗ trợ nêu trên cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.

Hiền Minh

Bài liên quan