Tân Cảng Sóng Thần sẽ trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 14%

DNHN - Tân Cảng Sóng Thần vừa thông báo về việc chi trả cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2020. Cụ thể, Công ty chốt 09/12 là ngày đăng ký cuối cùng và cổ tức dự kiến thanh toán vào 30/12.

Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST/UPCoM) chốt 09/12 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2 năm 2020.

Cụ thể, IST vừa thông báo về việc chi trả cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2020. Cụ thể, Công ty chốt 09/12 là ngày đăng ký cuối cùng và cổ tức dự kiến thanh toán vào 30/12.

Tân Cảng Sóng Thần sẽ trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 14%
Tân Cảng Sóng Thần sẽ trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 14%.

Tỷ lệ chi trả đạt 14%, tức 1 cp sẽ nhận được 1.400 đồng. Với 12 triệu cp đang lưu hành, IST cần bỏ ra tổng cộng gần 17 tỷ đồng để thực hiện. Trong đợt đầu tiên năm 2020, Công ty đã thanh toán cổ tức tỷ lệ 20%. Cho năm 2021, tỷ lệ cổ tức dự kiến là 24%.Năm 2021, doanh nghiệp logistics này đặt mục tiêu doanh thu 340 tỷ đồng và lãi sau thuế 43 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu năm, IST đã thực hiện được 71% và 76% kế hoạch.

Đến thời điểm 30/09/2021, IST đang có tổng tài sản 457 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 100 tỷ đồng và tài sản dài hạn chiếm 357 tỷ đồng. Lãi sau thuế chưa phân phối đạt 22,1 tỷ đồng.

PV

Bài liên quan