Sau "bê bối", Thuduc House lên kế hoạch huy động hơn 1.700 tỷ đồng trong năm 2022

DNHN - Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức muốn huy động được sẽ được sử dụng để mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động.

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH/HoSE) đã bổ sung tài liệu cho cho Đại hội, đáng chú ý, trong đó có tờ trình về phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, TDH dự kiến phát hành gần 162,7 triệu cp theo hai phương án là phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho cổ đông chiến lược trong năm 2022, sau khi được ĐHĐCĐ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau loạt
Sau loạt "bê bối", Thuduc House lên kế hoạch huy động hơn 1.700 tỷ đồng trong năm 2022.

Đối với phát hành cho cổ đông hiện hữu, TDH sẽ phát hành 112,7 triệu cp với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Với giá phát hành là 10.000 đồng/cp, Công ty có thể thu về gần 1.127 tỷ đồng thông qua phương án này.

Số cổ phiếu được mua thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Còn ở phương án phát hành cho cổ đông chiến lược, TDH sẽ cho phát hành 50 triệu cp với giá chào bán là 12.000 đồng/cp cho đối tượng là nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo giá chào bán đã đề cập, TDH có thể thu về 600 tỷ đồng từ phương án này. Số cổ phiếu được mua thông qua phương án phát hành cho cổ đông chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Như vậy, tổng số tiền TDH có thể thu về từ 2 phương án kể trên là gần 1.727 tỷ đồng. Theo Công ty, số vốn huy động được sẽ được sử dụng để mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động.

PV

Tin liên quan