Quý III, lãi sau thuế của Vicostone có thể tăng 20%

DNHN - Vicostone ước tính doanh thu hợp nhất quý III/2021 đạt gần 1.859 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ.

Thông tin từ Công ty CP Vicostone (VCS/HNX) ước tính tăng trưởng lợi nhuận quý III/2021 của Vicostone so với cùng kỳ đạt hơn 20%.

Cụ thể, Vicostone ước tính doanh thu hợp nhất quý III/2021 đạt gần 1.859 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Lãi trước và sau thuế của Công ty theo đó cũng tăng lần lượt 22,4% và 20,2%, đạt gần 575 tỷ đồng và 484 tỷ đồng.

Quý III, lãi sau thuế của Vicostone có thể tăng 20%
Quý III, lãi sau thuế của Vicostone có thể tăng 20%.

Dựa trên kết quả ước tính, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của VCS đạt lần lượt 5.200 tỷ đồng và 1.303 tỷ đồng, tăng 30% và 35% so với cùng kỳ.

Tính tới cuối tháng 6/2021, VCS đang nắm tổng tài sản 6,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm. Giá trị hàng tồn kho vẫn duy trì ở mức trên 2 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 13% lên trên 2,2 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, Công ty cổ phần Vicostone (mã chứng khoán VCS - sàn HNX) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2021.

Theo đó, Vicostone đã tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Với 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vicostone phải chi 320 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Linh Anh

Bài liên quan