Quảng Nam yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với 2 doanh nghiệp khai thác vàng

08:25 20/08/2022

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Quảng Nam có thông báo về việc hoãn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Phước Hưng (Công ty Phước Hưng) và Công ty TNHH Phước Minh (Công ty Phước Minh).

Theo Quyết định số 531/QĐ-STNMT ngày 2/8/2022 của Giám đốc Sở TN&MT về việc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Công ty TNHH Phước Hưng và Công ty TNHH Phước Minh, theo kế hoạch, từ ngày 16/8 đến 19/8, Đoàn kiểm tra tiến hành công bố quyết định và kiểm tra tại dự án khai thác khoáng sản vàng gốc tại Khe 39, thôn 5, xã Phước Hòa và Bãi 45, thôn 4, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn của Công ty TNHH Phước Hưng và dự án khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực Bãi Muối, thôn 1, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn của Công ty TNHH Phước Minh. 

Ảnh minh họa
Dự án khai thác khoáng sản vàng gốc xả nước thải trực tiếp ra suối tại huyện Phước Sơn.
Nguyên nhân là do ngày 8 và ngày 10-8, Công ty Phước Minh và Công ty Phước Hưng gửi thông báo cho Sở TN-MT với cùng nội dung đơn vị chưa khắc phục các nội dung tồn tại theo Kết luận thanh tra của Sở TN-MT. Nguyên nhân do cơn bão số 9 vào tháng 10-2020 gây thiệt hại nặng nề nên chưa khôi phục được, vì các hạng mục thi công giai đoạn hoàn thành thì bị vùi lấp hết và do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

Qua xem xét báo cáo của 2 công ty này, Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam nhận thấy 2 công ty chưa hoàn thành các nội dung kiến nghị theo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở TN-MT tháng 11-2019, văn bản của UBND tỉnh Quảng Nam tháng 12-2019 cũng như các văn bản đôn đốc của Sở.

Vậy nên, Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam hoãn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Công ty Phước Hưng và Phước Minh theo Thông báo số 205/TB-ĐKT ngày 2-8-2022 của Đoàn kiểm tra Sở TN-MT.

Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Phước Hưng và Công ty Phước Minh tạm dừng hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản để tập trung khắc phục các nội dung tồn tại mà công ty chưa khắc phục theo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở TN-MT và công văn của UBND tỉnh về việc xử lý kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 2 doanh nghiệp này.

Thời điểm tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản của 2 đơn vị kể từ ngày ra thông báo đến khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận các công ty đã khắc phục các tồn tại theo kết luận thanh tra.

Liên quan đến những sai phạm trong lĩnh vực môi trường, ngày 11-10-2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp này với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng; Công ty Phước Minh 355 triệu đồng và Công ty Phước Hưng 70 triệu đồng, vì thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; cũng như vi phạm quy định về xả nước thải có chứa thông số môi trường không nguy hại vào môi trường đối với dự án khai thác và chế biến khoáng sản vàng gốc tại khu vực huyện Phước Sơn).

Sau khi hoàn thành khắc phục các nội dung, Công ty TNHH Phước Hưng, Công ty TNHH Phước Minh báo cáo kết quả thực hiện (kèm theo các hồ sơ có liên quan công ty đã khắc phục) về Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam chậm nhất ngày 31/12/2022 để theo dõi, kiểm tra, xác nhận báo cáo UBND tỉnh. Sở TN&MT sẽ tổ chức kiểm tra trong quý II/2023.

 Trọng Tâm

Tags: