Phú Thọ: Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022

06:37 23/09/2022

Vừa qua, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022.

30 sản phẩm được trưng bày tại hội nghị đánh giá
30 sản phẩm được trưng bày tại hội nghị đánh giá.

Đợt đánh giá lần này có 30 hồ sơ sản phẩm của 11 huyện, thành, thị tham gia. Các sản phẩm tập trung ở hai ngành gồm thực phẩm và thủ công mỹ nghệ, trang trí. Trong đó, ngành thực phẩm bao gồm: Thực phẩm tươi sống: 8 sản phẩm; thực phẩm chế biến: 3 sản phẩm; thực phẩm thô sơ, sơ chế: 5 sản phẩm; chè: 7 sản phẩm; đồ uống có cồn: 1 sản phẩm. Ngành thủ công mỹ nghệ, trang trí: 6 sản phẩm.

Tại hội nghị đánh giá, các thành viên hội đồng đã thảo luận, xem xét, góp ý hồ sơ cho các sản phẩm với những nội dung như: Tên thương hiệu, mẫu mã bao bì, các thông tin trên bao bì sản phẩm… Các chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá đã làm rõ, bổ sung các tiêu chí chưa đạt. Sau đó, hội đồng thảo luận, chấm điểm sản phẩm theo các tiêu chí quy định.

Kết quả, có 7 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 23 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng đã khơi dậy tiềm năng, thế mạnh về vùng nguyên liệu và sử dụng lao động địa phương. Chất lượng về hồ sơ minh chứng cơ bản được hoàn thiện rõ ràng, đánh giá được tình hình tổ chức, hoạt động sản xuất chế biến sản phẩm của các chủ thể tham gia chương trình.

Chương trình OCOP được đẩy mạnh tạo sự thay đổi cho khu vực kinh tế nông thôn, tạo đà thúc đẩy và nâng cao năng lực của các chủ thể, nhất là khu vực làng nghề, các HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đặc trưng của từng địa phương, chuyển dần tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, theo yêu cầu của thị trường.

P.V