Phú Thọ: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà nộp ngân sách gần 120 tỉ đồng trong năm 2022

14:22 31/12/2022

Vừa qua, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

ổng Giám đốc HABECO trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua năm 2022 cho các cá nhân xuất sắc thuộc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà
Tổng Giám đốc HABECO trao danh hiệu cho các cá nhân xuất sắc thuộc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà. 

Năm 2022, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch: Sản lượng thực hiện 21,3 triệu lít, tăng 4% so kế hoạch và đạt 114,7% so với năm 2021; doanh thu thực hiện 151,98 tỉ đồng, đạt 135,3% so với năm 2021 và tăng 3,3% so kế hoạch; nộp ngân sách gần 120 tỉ đồng, tăng 36,3% so với năm 2021; tạo việc làm ổn định cho hơn 120 lao động với mức lương bình quân 10,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 30% so với năm 2021 và 10,3% so kế hoạch; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền ủng hộ hơn 700 triệu đồng, vượt 135,3% so với kế hoạch.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà trao thưởng, vinh danh các đại lý, nhà phân phối xuất sắc năm 2022.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà trao thưởng, vinh danh các đại lý, nhà phân phối xuất sắc năm 2022. 

Tại hội nghị, Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia – rượu – nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã trao tặng các danh hiệu tập thể và cá nhân xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà cũng đã tổ chức vinh danh các tập thể, cá nhân, đại lý, nhà phân phối xuất sắc năm 2022, qua đó cổ vũ, động viên CBCNV tiếp tục cống hiến và đóng góp cho thành tựu phát triển của Công ty và HABECO.

P.V