Phạt CMISTONE Việt Nam vì không công bố thông tin theo quy định

23:05 24/11/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt Công ty CP CMISTONE Việt Nam do doanh nghiệp này không công bố thông tin theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty CP CMISTONE Việt Nam (CMI) do không tuân thủ quy định công bố thông tin.

Theo đó Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định Công ty CP CMISTONE Việt Nam đã không công bố các báo cáo bao gồm: BCTC quý IV/2018; BCTC kiểm toán năm 2018; BCTC quý I/2019; Báo cáo thường niên năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2020 và công bố thông tin không đúng thời hạn về BCTC bán niên riêng và hợp nhất đã soát xét năm 2018, BCTC riêng và hợp nhất quý 3/2018; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC quý II/2020 công ty mẹ và hợp nhất; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ngày hiệu lực 21/02/2019)....

Phạt CMISTONE Việt Nam vì không công bố thông tin theo quy định
Phạt CMISTONE Việt Nam vì không công bố thông tin theo quy định.

Với hành vi trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt Công ty CP CMISTONE Việt Nam số tiền 70 triệu đồng.

Công ty CP CMISTONE Việt Nam tiền thân là Công ty CP CAVICO Khoáng sản và Công nghiệp được thành lập ngày 03/10/2007. CMISTONE có nhiều ngành nghề kinh doanh trong đó lĩnh vực xây lắp, khai thác, sản xuất chế biến đá, khoáng sản là một trong những lĩnh vực chủ chốt.

Linh An