PC Hòa Bình: Đẩy nhanh tiến độ các công trình điện nhằm chống quá tải các trạm biến áp

08:46 18/08/2022

Điện lực Hòa Bình hiện quản lý trên 2.640 km đường dây trung thế; hơn 4.448 km đường dây hạ thế, toàn tỉnh có 2.520 trạm biến áp (TBA). Trước nguy cơ quá tải cục bộ tại một số đường dây và trạm biến áp, nhằm đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, đặc biệt trong mùa nắng nóng, PC Hòa Bình đã tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng (ĐTXD) hạ tầng lưới điện năm 2022.

Công nhân Điện lực Hòa Bình kiểm tra công trình điện chống quá tải mùa nắng nóng
Công nhân Điện lực Hòa Bình kiểm tra công trình điện chống quá tải mùa nắng nóng.

Năm 2022, thực hiện nhiệm vụ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, PC Hòa Bình triển khai đầu tư xây dựng 20 công trình, tổng vốn đầu tư 223,6 tỷ đồng. Quy mô cải tạo, xây dựng mới 107,8 km đường dây trung thế, xây dựng mới và thay thế 156 TBA với tổng công suất 24.160 kVA; lắp đặt mới 19 bộ thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp; cải tạo, xây dựng mới 79,2 km đường dây hạ thế. Nhờ đó, chất lượng cung ứng điện được nâng cao.

Tháng 1/2022 công trình trên địa bàn các huyện: Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn và TP Hòa Bình bắt đầu khởi công. Để hoàn thành các công trình theo đúng kế hoạch tiến độ, công ty đã tích cực phối hợp chính quyền địa phương, đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng để thi công. Với những nỗ lực đó, đến nay công ty đã thực hiện đóng điện và san tải 100% TBA, đảm bảo công tác giảm tổn thất điện năng cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, an sinh xã hội, phục vụ phát triển KT-XH và QP-AN trên địa bàn tỉnh.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình