Novaland chốt quyền phát hành cổ tức năm 2020

DNHN - Theo kế hoạch, ngày 27/12/2021 tới đây, Novaland sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL/HoSE) vừa thông báo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế ghi nhận trên BCTC kiểm toán hợp nhất và công ty mẹ tại quý IV/2020.

Ngày 27/12/2021 tới đây, Novaland sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo đó, Tập đoàn dự kiến phát hành thêm gần 457 triệu cp để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:31 (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 31 cp trả cổ tức).

Novaland chốt quyền phát hành cổ tức năm 2020
Novaland chốt quyền phát hành cổ tức năm 2020.

Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 4.570 tỷ đồng. Trường hợp hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland dự kiến sẽ tăng lên khoảng 19.304 tỷ đồng.

Trước đó, theo BCTC quý III/2021, NVL ghi nhận hơn 2.549 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ đạt gần 10.362 tỷ đồng, tăng gần 159% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 9.282 tỷ đồng (tăng 230% so với cùng kỳ năm ngoái) chủ yếu được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như Saigon Royal, Aqua City, NovaHills Mui Ne, Victoria Village, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 1.080 tỷ đồng.

PV

Tin liên quan