Nhựa Bình Minh sắp tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

DNHN - Ước tính Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ trả tổng cộng 102,33 tỷ đồng cho cổ đông trong lần tạm ứng cổ tức này.

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP/HoSE) dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 12,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.250 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính công ty sẽ trả tổng cộng 102,33 tỷ đồng cho cổ đông trong lần tạm ứng cổ tức này.

Thời gian dự kiến triển khai tạm ứng cổ tức là trong tháng 2/2022.

Nhựa Bình Minh sắp tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021
Nhựa Bình Minh sắp tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, BMP ghi nhận doanh thu giảm 52,7% so với cùng kỳ về 527,07 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 25,96 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 153,14 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 31,9% về còn 4,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 93,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 331,83 tỷ đồng về 23,53 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 56,6%, tương ứng giảm 16,7 tỷ đồng về 12,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 65,7%, tương ứng giảm 102,8 tỷ đồng về 53,59 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Quý III/2021, lợi nhuận cốt lõi giảm 229,03 tỷ đồng về âm 30,1 tỷ đồng. Như vậy, mặc dù công ty đã cố gắng tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng vẫn ghi nhận lỗ 25,96 tỷ đồng trong quý III/2021.

Kể từ khi nhà nước thoái vốn cho cổ đông đến từ Thái Lan, đây là lần đầu tiên BMP công bố lỗ trong quý.

PV

Bài liên quan